phone

Khóa học tạo mẫu tóc chuyên nghiệp

Viện Tóc Nguyễn Gia đã xây dựng khóa học tạo mẫu tóc chuyên nghiệp để các học viên có thể học được tất cả các kỹ năng của chuyên ngành tóc từ gội đầu thợ phụ, cắt sấy tạo kiểu cho đến làm tóc với hóa chất ép uốn nhuộm với một mức học phí rất hấp dẫn.
Hãy liên hệ với học viện để nhận ngay nhiều ưu đãi về khóa học.

LIÊN HỆ KHÓA HỌC